caenfrdeitptes

Informació i novetats del món empresarialBlog Can Muntanyola

Can Muntanyola

Can Muntanyola

El passat dia 10 de juny 2021 es va presentar a empreses i entitats de polígons de Granollers el "Projecte pilot de mesures ambientals per a la mobilitat laboral: Corredor Besòs-Congost-Mogent (Vallès Oriental)", finançat a través del Fons Atmosfera de la Generalitat de Catalunya, desenvolupat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, juntament amb l'Autoritat del Transport Metropolità. El projecte preveu, al llarg del 2021, implementar 26 actuacions agregades en 7 línies estratègiques, que compten amb un pressupost d’1,4 M€ per al conjunt de les actuacions. Per més detall: https://www.atm.cat/web/ca/mesures-ambientals-mobilitat-laboral.php

Durant el mes de juny les empreses dels polígons de Granollers podran sol·licitar la participació a qualsevol de les accions previstes al pla per Granollers. En concret:

Eix 2. Acció 1. Impuls per a la redacció de Plans

- Cursos de mobilitat laboral: cursos gratuïts de curta durada per facilitar l'anàlisi de la mobilitat dels treballadors

- Aplicació Atmoos: eina que permet recollir dades econòmiques i ambientals de l'impacte de la mobilitat de la plantilla, amb la participació dels treballadors i treballadores, i per tant la identificació de propostes o solucions col·lectives.

Aquesta acció pot facilitar la posterior elaboració d’un pla de desplaçament a l’empresa, per a la redacció del qual també es preveu suport i existeixen ajuts públics.

Eix 2. Acció 2. Suport a la prova pilot de rutes de busos d’empresa

S’identificaran les rutes susceptibles de tenir demanda i s’articularà una subvenció per a la seva implementació, per la qual es preveu una durada mínima d’un any, per facilitar el canvi modal de les persones en el seu desplaçament a la feina.

Eix 2. Acció 3. Promoció de la bicicleta a les empreses

Contempla la cessió temporal de bicicletes a les empreses i s’inclou un petit mòdul formatiu per adequar la pràctica.

Eix 4. Acció 4. Prova pilot del cotxe compartit

Està prevista al Carrer Marconi, amb una reserva de places preferents.

Eix 4. Acció 6. Campanya promoció de distintiu de flotes

Es farà un acompanyament i diagnosi per a l’obtenció del distintiu i s’acompanyarà en la valoració de sol·licitud dels ajuts MOVES.

 

Totes les accions es començaran a implantar al llarg del darrer trimestre del 2021.

 

Per més detall, podeu accedir a PRESENTACIÓ realitzada el passat dia 10 de juny. En cas de que tingueu interès a participar, podeu emplenar el següent formulari on-line.

 

Quedem a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu al correu empresagm@granollers.cat

titulos programa d actuacio

titulos comptes anuals i informe d auditoria exercici anterior

   

portal programa d actuacio Comptes anuals
     
portal programa d actuacio auditoria exercici anterior
     
portal programa d actuacio pressupost vigent

   

 

El dissabte 5 de juny es farà la Mitja de Granollers.

En motiu de la pandèmia, s'ha canviat el recorregut i no es podrà fer pel centre de la ciutat com altres anys i una part transcorrerà pels polígons Congost i Jordi Camp.

Els carrers afectats seran:

- l'Avinguda Sant Julià: es tancarà des de la rotonda del Camí de Can Bassa amb Carrer Marconi  fins a la rotonda Passeig Conca del Besòs a les 5:00 del matí (fins les 14h aproximadament). A la rotonda de Can Bassa amb Marconi s'hi podrà circular fins a les 7:30.

- el Passeig Conca del Besòs i Passeig de la Ribera: estaran tallats a partir de les 7:30 del matí  (fins les12h aproximadament)

Atenció: per accedir entre les 5:00 i les 7:30 a les instal·lacions de les empreses ubicades al tram tallat de l'Avinguda Sant Julià, caldrà que les persones treballadores portin un document acreditatiu de l'empresa. En cap cas, s'hi podrà accedir a partir de les 7:30 fins a la reobertura.

 

SI teniu qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a empresagm@granollers.cat.

La setmana del 3 al 7 de maig s’inicia la primera fase de l’adequació del paviment d’alguns carrers de la ciutat. Mentre durin les obres de millora, no es podrà circular pels carrers afectats. Les obres han estat senyalitzades i s’han marcat itineraris alternatius.

En el cas dels polígons de Granollers, les obres afecten a Camí de Can Bassa (polígon Palou Nord) i a la rotonda de l'Avinguda Sant Julià (Congost).

Les obres de fresat al carrer de Cami de Can Bassa el dimarts 4 de maigDijous es farà l’asfaltat i divendres es faran les tasques de pintura i senyalització.
Al camí de Can Bassa, entre el camí Ral i la carretera del Masnou, les obres començaran el dimecres 5 de maig i el divendres es duran a terme l’asfaltat i la tasques de pintura i senyalització.

El 14 de maig, aprofitant el dia festiu de l‘Ascensió, es faran tasques de renovació del paviment de la rotonda de l'avinguda Sant Julià, donant per finalitzada aquesta primera fase del projecte d’adequació dels paviment de 2021.

El servei està adreçat a les empreses dels polígons industrials de Granollers i posa a disposició de les empreses una persona experta en energia que treballarà per a reduir el cost i/o el consumd’energia a l'empresa.

MODALITATS DE SERVEI

      SERVEI BÀSIC:

 • Creació d’un perfil de consum a partir de les factures darrers 2 anys
 •  Seguiment online de les factures i del consum energètic.
 • Identificació d’errors de facturació
 • Previsió i avaluació de consums
 • Alarmes per consums elevats
 • Detecció de possibles línies de millora
 • Identificació de projectes col·laboratius.
 • Informe final d’avaluació de consums i facturació.

El servei inclou dues visites i una reunió final d'avaluació del servei.  Opcionalment hi ha la possibilitat de contractar per hores els serveis de l'especialista i avaluar projectes, ofertes, consums...

COST (servei BÀSIC): 235€ + IVA.

Fitxa servei bàsic

        SERVEI AVANÇAT:
A part de les  actuacions detallades en la modalitat anterior, ofereix:

 • Visita mensual i 10 hores de servei
 • Identificació d’aspectes i punts de millora
 • Anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica d’accions de millora
 • Definició d’indicadors

COST (servei Avançat): 1.145€ + IVA

Fitxa servei avançat

El servei de gestió energètica compartida que promou Granollers Mercat aconsegueix estalviar més de 80.000 euros a les empreses participants i redueix les seves emissions en més de 10 tones de CO2 cada any.

El servei de gestió energètica compartida és una iniciativa de col·laboració publicoprivada promoguda des de Granollers Mercat amb el suport de les associacions d’empresaris dels polígons industrials de Granollers. Aquest servei es proposa fomentar la incorporació de la gestió energètica en el dia a dia de l’activitat empresarial, millorant així la seva competitivitat. A través d’aquest servei les empreses tenen la oportunitat d’aplicar mesures per a reduir el consum i el cost energètic, reduir l’impacte que generen al medi ambient i treballar per a la implementació de projectes de generació d’energia renovable.

Les empreses participants en aquest iniciativa han disposat dels serveis d’una persona experta especialitzada en energia durant un període de 6 mesos, amb una major o menor dedicació depenent de la modalitat i la necessitat concreta.

El servei bàsic, realitzat de forma remota, permet a l’empresa conèixer el consum d’energia anual, verificar la contractació d’energia i fer un seguiment del consum i de la facturació. Opcionalment, l’empresa pot ampliar el suport per a desenvolupar alguna de les possibles mesures de millora detectades. En el servei avançat, es realitza una visita mensual a la planta per detectar i implementar punts de millora.

En aquesta segonaedició ha participat 14 empreses: Amcor Flexibles España SL, Velutex Flock SA, Aluminera Extrusion SA, Plasticband SA, Cosmo International Fragrances SL, Pfisterer Upresa SA, Lacteos del Vallès SA, Proalan SA, Ceisa Solutions SA, Clar Carton SA, entre d’altres.

Els resultats obtinguts en aquesta edició es resumeixen en el següent quadre:

Resultats globals

Reducció assolida en consum (kWh)

42.420 kWh

Potencial de reducció de consum (kWh/any)

667.816 kWh/any

Estalvi assolit (€)

81.269 €

Potencial d’estalvi anual (€/any)

88.186 €/any

Estalvi d’emissions assolit (Tn CO2/any)

10,2 Tn CO2/any

Potencial d’estalvi emissions (Tn CO2/any)

160,9 Tn CO2/any

 

Aquests resultats s’han aconseguit aplicant millores en la contractació de l’energia, en els propis processos productius (millores de calderes i circuits tèrmics, millores en circuit d’aire comprimit, etc), en controls de climatització i d’il·luminació i en la implementació d’aïllaments en espais calefactats. Cal destacar també l’avaluació i la implementació de sistemes de generació d’energia solar fotovoltaica per autoconsum.

Durant el desenvolupament del servei es va detectar i valorar la realització d’una compra agregada de sistemes d’aire comprimit, si bé es va descartar per causes relacionades amb la situació de pandèmia.

Properament està prevista una nova convocatòria del servei de gestió energètica compartida, que a més estarà lligada a la possible creació d’una comunitat energètica en els polígons industrials de Granollers. Aquesta comunitat energètica facilitaria la implementació de projectes col·laboratius, de sistemes d’autoconsum compartit o d’altres iniciatives com la compra agregada d’energia.

Accediu a la PRESENTACIÓ DELS RESULTATS

 

Des del 8 d'abril es proposa un nou servei d'assessorament per tal de millorar el vector de sostenibilitat de les activitats industrials. En total es vol treballar al llarg del 2021 amb 10 empreses. 

El servei està adreçat a les empreses dels polígons industrials de Granollers i ofereix un assessorament integral i d’anàlisi de la gestió dels residus, per promoure la reducció i valorització així com la transició cap a una economia més circular.

S’ofereix a les empreses participants la possibilitat de:

 • Revisar els processos i residus generats
 • Identificar possibles accions correctores
 • Identificar possibles opcions d’optimització i millora en la gestió (emmagatzematge, etiquetatge, sensibilització entre el personal, etc.) i de minimització en la generació
 • Identificar recursos aprofitables
 • Detectar oportunitats i reptes des de la perspectiva de l’economia circular
 • Detectar solucions comunes que es puguin abordar de forma conjunta

Per més informació podeu entrar a https://www.canmuntanyola.cat/programes-destacats/simbiosi-industrial/servei-compartit-de-gestio-ambiental-i-residus.html 

 

L’Ajuntament de Granollers ha completat la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a l’aparcament públic del passeig de la Conca del Besòs del polígon Jordi Camp.

També s’ha instal·lat un al límit polígon Ramassar, al camí del Cementiri, davant de la deixalleria comarcal.

En els dos casos, es tracta de punts de recàrrega semiràpida amb una potència elèctrica de 22 kW que poden ser utilitzats de manera simultània per dos vehicles.

La instal·lació dels punts ja està feta i les places d’aparcament reservades per als usuaris també estan senyalitzades i els punts estaran operatius properament.

Amb aquesta actuació, ja són tres els polígons que compten amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics: Palou Nord, Jordi Camp i Ramassar.

En espais privats de la ciutat també hi ha diversos punts de recàrrega. Tots, tant municipals com privats, es poden consultar a l'enllaç següent: https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa

Dimarts, 09 Febrer 2021 11:06

Hub Ladboo Granollers per a les empreses

S'ha articular un projecte per a l'aprofitament dels equips informàtics obsolets de les empreses i reforçar el seu compartament socialment i ambiental responsable que s'estructura en dues parts:

1) Creació del Hub Labdoo Granollers per al sanejament d’equips que seran aprofitats per escoles, entitats i famílies amb pocs recursos

Granollers es suma al projecte de la xarxa social col·laborativa Labdoo que treballa amb ordinadors i material informàtic amb l’objectiu de sanejar-los i fer-los arribar a les persones que els necessitin reduint així l’escletxa digital a la ciutat. Hem creat el Labdoo City Hub Granollers que és punt de recollida i de recuperació del material informàtic.

El punt d’entrega dels ordinadors és a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Alumnes del cicle formatiu de grau mig d’informàtica de l’institut Carles Vallbona treballaran en el sanejament del material informàtic que es reculli per donar-li un segon ús. Aquesta feina seram pràctiques incloses en els seus estudis.

La plataforma GRID Granollers ja ha fet la primera aportació de material, provinent de l’empresa Vivace Logístic.

A més el projecte contempla una sortida pels equips que no poden ser reparats i ho fa en col·laboració amb un conjunt d’instituts que els faran servir per la formació a l’aula dels seus estudiants. Aquests podran manipular els equips i especejar-los per adquirir coneixements pràctics a més de teòrics.

3) Repartiment dels ordinadors sanejats a aquells centres i entitats que treballen amb families amb necessitats en aquest àmbit ("bretxa digital")

Aquesta col·laboració també s’ha iniciat amb equips aportats per l’empresa Vivace logística.

 

Si teniu interès a participar d’aquesta iniciativa, podeu contactar amb grid@granollers.cat

S'ha realitzat una actuació a les voreres del carrer Mataró, consistent al seu condicionament general. L'actuació s'ha fet a tots dos costats. 

Pàgina 1 de 20

Notícies

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:2148 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1913 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Subvencions per a l'adquisició de vehicl…

20-12-2016 Hits:2515 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

S'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres...

Llegir més

Assessorament a emprenedors a través del…

02-11-2016 Hits:2941 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Dijous 26 d’octubre vam començar un nou programa d’emprenedoria al punttic Muntanyola. Amb el títol “El meu negoci a les xarxes socials” hem volgut encetar un nova acció d’acompanyament i formació...

Llegir més

Oberta la 2a convocatòria del projecte “…

27-01-2016 Hits:1792 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Les empreses del sector del metall que contractin els participants del programa POIL podran accedir a una subvenció de 1.000 euros.

Llegir més

Calendari comercial - especial Nadal '15

23-11-2015 Hits:1628 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Calendari d'obertura autoritzada en dies Festius

Llegir més

Subvencions Programa de Garantia Juvenil

17-11-2015 Hits:1326 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Llegir més