caenfrdeitptes

Servei d'assessorament, visites individuals, ajuts i subvencions

Granollers entra en simbiosi1200x160

Us oferim suport gratuït per a la detecció de les possibilitats de realitzar simbiosi dins de la vostra empresa i valoritzar els vostres recursos i us proposem un anàlisi personalitzat del voster fluxe de materials i alternatives de valorització. Només heu de contactar amb nosaltres a empresagm@granollers.cat

També facilitem informació i assessorament sobre convocatòries, ajuts i programes relacionats amb la simbiosi industrial i l’economia circular:

 

CONVOCATÒRIES HABITUALS

1. Cupons a la innovació, a l'estratègia i Cupons GREEN (es convoca properament)

Cupons de descompte econòmic directe que es poden bescanviar per un servei expert en economia circular, innovació, noves tecnologies, finançament o estratègia, a través de l’assessorament expert dels proveïdors acreditats per ACCIÓ. El cupó Green i processos està adreçat a per analitzar i minimitzar l'impacte ambiental de l'empresa .

IMPORT: Ajut màxim 8.000 euros

TERMINI: Previsiblement la convocatòria s'obrirà la segona quinzena de juny 2022

Els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que solen exhaurir-se en poc temps. Per aquest motiu és interessant preparar la documentacio per avançat.

Més informació ACCEDIU A LES BASES REGULADORES de la convocatòria de 2021, com a possible referència


2. Ajuts Innocamaras (tancada la convocatòria de 2022)

El Programa InnoCámaras té per objecte contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant l'adopció d'una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut. Incorporar com a eina competitiva clau la innovació en l'estratègia de les petites i mitjanes empreses.

El programa té entre les seves línies:

- Disseny i desenvolupament de prodcutes/serveis, estudi petjada hidràulica o de carboni

- Disseny i desenvolupament d'envasos i emabalatges nous o substancialment millorats

Per a més informació ACCEDIU.


3. Nuclis R+D, línia economia circular (oberta

Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat. Disposen d'una modalitat d'economia circular, específicament en la línia de residus. 

La subvenció s'atorga a projectes amb despesa mínima subvencionable de 150.000 euros, a fons perdut i amb diferent intensitat de l'ajut, en funció de la tipologia d'actuació i d'empresa. Termini 30 de juny de 2022

Per a més informació accediu a la CONVOCATÒRIA o coneix més detalls al web de l'Agència de Residus de Catalunya.


4. Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. (tancada)

Podeu consultar les bases reguladores de 2020: ACCEDIU

  • Objecte: Foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Ajut màxim fins a 120.000 euros.
  • Beneficiaris: empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu i centre productiu ubicats a Catalunya.

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per la reutilització i de reciclatge de residus industrials

Classe A1. Prevenció dels residus en el propi procés productiu.

Classe A2. Preparació per la reutilització i reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia en general.

Classe A3. Modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés. Actuacions objecte de la convocatòria

Classe B. Projectes de recerca i desenvolupament tecnològic aplicats en el camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials

Classe B1. Projectes d’R+D per a la prevenció i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació. Actuacions objecte de la convocatòria

Classe B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

Classe B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats o la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres dels procés.


5. Premis Ecodisseny 2022  (tancada, es convoca a finals de 2022)

La finalitat del premi és reconèixer els productes en el mercat i en desenvolupament dissenyats, fabricats o executat a Catalunya que incorporin tàctiques per millorar el seu comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida. 

el premi consta de 3 categories:

      - Producte (per a productes o serveis en el mercat), dotació 6.000€

      - Producte en Desenvolupament (per a productes o serveis no comercialitzats), dotació 6.000€

      - Disseny Jove (per a estudiants i titulats novells), dotació 3.000€

Més informació sobre la convocatòria anterior.


6. Ajuts per implantar o renovar sistemes de gestió EMAS (oberta)

EMAS (de l’anglès Eco-Management and Audit Scheme -Reglament Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoría-) és una eina de gestió ambiental que reconeix a aquelles organitzacions que han implantat un SGMA (Sistema de Gestió mediambiental) i han adquirit un compromís de millora contínua, verificat mitjançant auditories independents. 

S'adrecen a empreses, ens locals, associacions i fundacions.

Es poden rebre ajuts a fons perdut entre 500€ i 4.000€ segons el perfil d’activitat.

TERMINI: 20 de juny 2022.  Més informació.


7. ICF -Verda (oberta)

Préstecs per persones físiques o jurídiques amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

IMPORT: Per a inversió: amb caràcter general, per privats, entre 0,5 M€ i fins a 2,5 M€ per projecte; per públics, entre 2,5 M€ i 10 M€. Per projectes d’import superior, es podria cofinançar amb una altra entitat financera. Es pot finançar fins el 100% de la inversió. Per a circulant: a partir de 100.000€.

TERMINI: Per a inversió: per privats, màxim de 20 anys; per públics, fins a 30 anys amb possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosa al termini. Per a circulant: fins a 5 anys, amb possibilitat de fins a 1 any de carència inclòs.

INTERÈS: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 2,80%. Comissió: d’obertura, màxima del 0,25%; per cancel·lació total o parcial, màxima del 0,25%. En cas de tipus fix, caldrà afegir els costos de ruptura associats.

Més informació ACCEDIU


8. Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. (tancada)

Si voleu conèixer les característiques de la convocatòria de 2021: ACCEDIU

També podeu consultar la tipologia de projectes que van rebre l'ajut sol·licitat els anys anteriors.

Les bases assenyalen tres tipus de projectes a finançar:

1. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis que accelerin l'economia circular i que promoguin una prevenció de residus.

2. Estudis 'obtenció i testatge de prototips demostratius de nous productes o serveis

3. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals

Els projectes d’implementació i els estudis que podien optar a la sol·licitud són els centrats en l’ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials al llarg del cicle de vida; nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos; la reutilització i reparació de productes; els serveis de retorn de productes usats impulsats per l’empresa distribuïdora o fabricant, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los; la remanufactura; la simbiosi industrial; noves aplicacions de materials reciclats; nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que n’augmentin el rendiment; i la mineria d'abocadors per a la recuperació de materials

L'import de l'ajut és d'un màxim del 75%de les despeses en el cas de les pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B.

 

FINANÇAMENT ALTERNATIU

A l'entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, s’han creat nous canals alternatius que inclouen nous instruments financers dirigits a PIMEs. Aquests nous canals esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.
Cal tenir en compte que alguns dels canals s’han especialitzat en projectes temàtics com ara economia circular, energies renovables, digitalització...

Informació: Des d’ACCIÓ s’ofereix un catàleg on es detalla un bon nombre d’aquests canals de finançament.
També posa a disposició una eina on-line de recomanació de línies de finançament.

Contacte:
Des del Servei d’Empresa de Can Muntanyola et podem assessorar en aquest sentit. Contacta a través del correu empresagm@granollers.cat o al telèfon 938614783

MÉS INFORMACIÓ:
Catàleg de finançament alternatiu
Recomanador de finançament