caenfrdeitptes

Avís Legal

Granollers Mercat manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant Granollers mercat no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat. En conformitat a l'establert a les LLEIS 34/2002, 37/2007 s'informa del següent:

 1. Titularitat de la pàgina web
 2. Reproducció de continguts propis
 3. Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions
 4. Xarxes Socials
 5. Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

 

1. Titularitat de la pàgina web

 • Domini principal: www.canmuntanyola.cat
 • Titular:Granollers Mercat Can Muntanyola, Centre de Serveis Avançats a les Empreses
 • Adreça: Camí del Mig 22, P.I. Palou Nord 08401 Granollers
 • Telèfon: 93.861.47.83
 • Correu electrònic: empresagm@granollers.cat
 • C.I.F.: Q-0801347-F
 • Dades registrals: Registre d'ens locals de la Generalitat de Catalunya

 

2. Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval. Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 1. No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 2. Citar sempre la font de la informació.
 3. Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de Granollers Mercat en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de Granollers Mercat i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

3. Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. Granollers Mercat no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

 

4. Xarxes Socials

Granollers Mercat disposa d'un perfil a Twitter, Google+ i LinkedIn. Granollers Mercat es fa responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'usuari (d'ara en endavant, seguidors).

El tractament de les dades de seguidors serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Granollers Mercat podrà informar als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti, per tal d'informar sobre les seves activitats, cursos, ofertes…, així com per oferir un servei personalitzat d'atenció a l'usuari.

Granollers Mercat en cap cas extraurà dades de les xarxes socials sense el consentiment de l'usuari. Si degut a la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l'exercici efectiu dels drets dels seguidors queda supeditat a la modificació del perfil personal del seguidor, Granollers Mercat l'ajudarà i aconsellarà en la mesura de les seves possibilitats.

 

 5. Utilització de cookies 

El lloc web de Granollers Mercat utilitza galetes o cookies. Les cookies són petits fitxers que el navegador guarda al disc dur de l'usuari. No són perjudicials per l'ordinador i serveixen per permetre una navegació més fluïda i personalitzada. Més informació

 

6. Garanties i responsabilitats

GRANOLLERS MERCAT a través de la seva pàgina web ofereix informació sobre els seus serveis de forma genèrica. L’usuari que accedeix al web reconeix i accepta voluntària i expressament la responsabilitat de l’ús d’aquesta pàgina web i es compromet a no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquests termes legals, en aquest cas podrà comportar les corresponents responsabilitats legalment establertes.

GRANOLLERS MERCAT es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració i presentació i de les condicions generals, així como d’eliminar informació o suspendre temporalment l’accessibilitat al web.

GRANOLLERS MERCAT no pot garantir:

1- La inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni es fa responsable de possibles problemes tècnics que es puguin produir durant la connexió a Internet. Tanmateix, no es fa responsable dels danys que es puguin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes o danys al sistema informàtic fora del control del titular de la web.

2- L’aplicació de la seva Política de Privacitat a accessos per mitjà d’enllaços de tercers a aquesta web, ni a traves d’enllaços d’aquesta web a altres webs.

a. Tot enllaç de tercers a aquesta web haurà de fer-se a la seva pàgina principal o d’entrada, prèvia autorització i per escrit del titular i no es podrà realitzar cap modificació, limitació ni cap tipus de manifestació sobre la web, havent d’acomplir, tanmateix, amb la resta de previsions d’aquesta normativa.

b. En cas d’existir enllaços no supervisats per GRANOLLERS MERCAT no s’assumirà responsabilitats sobre els enllaços o continguts o conseqüències de l’ús d’aquests enllaços.

 

7. Propietat intel·lectual

Aquesta web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional e internacional sobre propietat intel·lectual e industrial.
Tots els continguts inclosos a la web (textos, continguts audiovisuals, codis font, disseny gràfic, signes, logotips, marques, bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements i continguts necessaris per al seu funcionament) són propietat del titular de la mateixa. Els continguts que pugui contenir la web que no fossin de la seva titularitat, gaudeixen de l’autorització dels seus titulars per al seu ús i comunicació i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

Qualsevol ús no autoritzat d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà donar lloc a conseqüències legals. La simple navegació o ús de la web no atorga en cap cas llicència o cessió total o parcial de drets sobre els drets de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels seus titulars.

 

8. Privacitat

GRANOLLERS MERCAT garanteix la confidencialitat de les dades personals que vostè faciliti a la nostra plataforma i l’aplicació de les mesures de seguretat establertes per la normativa. Si vol conèixer la nostra Política de Privacitat faci clic aquí.