caenfrdeitptes

cabeceras-emprenedoria

Què necessita la teva empresa?Serveis i suport a l'empresa

Emprenedoria digital - Punttic Muntanyola

El Punt TIC és un servei orientat al desenvolupament de processos integrals d'empoderament digital dirigit a emprenedors, autònoms i micropimes

Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics i programari, que amb el suport del dinamitzador/a, facilita a ciutans/es a digitalitzar els seu negoci en la seva primera etapa de creació

Les persones que hi venen, realitzen accions orientades a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

El Punttic Muntanyola forma part de la xarxa Punttic des del 2014 i va ser el primer en atendre i dinamitzar emprenedors i nous negocis digitals.

 

El PuntTIC a Can Muntanyola, noves formes de treballar, noves formes d'aprendre

Can Muntanyola ha anat programant píndoles formatives sobre xarxes socials, l’entorn 2.0 i les TICs. Arrel d'aquesta formació, es crea una comunitat formada bàsicament per persones emprenedores, que sol·liciten una servei d'acompanyament des el procés de creació d'empresa fins a l'etapa de consolidació.

El PuntTIc de Can Muntanyola orienta la seva activitat a:

  • Persones amb esperit emprenedor o amb idea de negoci que volen aprofitar les xarxes socials per a ús professional o personal
  • Empreses o professionals liberals (autònoms/emprenedors) que volen estar presents a Internet i no saben com, ni de quina manera
  • Emprenedors/es que volen millorar les seves competències digitals
  • Emprenedoria digital
  • Emprenedors allotjats a les instal·lacions de Can Muntanyola

 Can Muntanyola, disposa d’equipament informàtic (aula d’informàtica amb 12 pcs) i connexió wi-fi per a tots els usuaris. Actualment  la formació es realitza online itambé presencial

 

SOL·LICITA HORA A LA DINAMITZADORA

 

 NOVA ETAPA AL PUNTTIC: EMPODERAMENT DIGITAL RESPONSABLE

Arrel de la situació provocada per la COVID 19, l'acceleració de la transformació digital dels negocis ha estat  exponencial. A partir del març del 2020, Ser Digital ja no és una opció i per molts estar presents a Internet ha estat la nostra única manera d'arribar a clients, de treballar, de seguir amb el nostre dia a dia.
En aquest sentit, han estat molt grans els esforços a tots nivells, personals, empresarials i públiics augmentant també exponencialment els serveis de suport a la transformació digital i capacitació digital de professionals.i empreses.

D' altra banda, l'absoluta presència de la tecnologia al nostre entorn ens va fer replantejar el nostre paper dins el Servei d'emprenedoria. És el moment de tornar a l'ésencia dels Punttics de seguir humanitzant la tecnologia, de fomentar la Internet verda en els nous negocis. Per aquest motiu hem redissenyat els nostres serveis de tal forma pogueu iniciar els vostres projectes a Internet, des d'una vessant més sostenible i tecnològicament responsable, tal com vosaltres mateixos ens heu anat demanant

ENLLAÇOS D'INTERÉS:

Tècnica de referència  i dinamitzadora: Núria Lloret a Can Muntanyola