caenfrdeitptes

Energia

Espai energia

Les Nacions Unides a definit els 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que afecten de forma directa en l’activitat econòmica i fixa les bases per a la descarbonització de l'economia.
Aquest procés de descarbonització va associat a una transició energètica, que implica una reducció del consum d’energia mitjançant la implementació de mesures d'eficiència i estalvi energètic, i un augment de la generació d’energia renovable tèrmica i elèctrica.
La implementació de solucions de forma col·laborativa entre empreses dels polígons industrials, fa viables algunes iniciatives, i en d’altres casos afavoreix, i molt la rendibilitat d’aquestes.

Malgrat que la implementació dels serveis es pot realitzar de forma individual en cada empreses, en alguns casos, la implementació de solucions de forma col·laborativa, augmenta i molt, la rendibilitat dels projectes ja sigui gracies a l’economia d’escala o a la complementarietat de les necessitats de les empreses.

Es tracta d’iniciatives on l’economia d’escala té un paper molt important (compres agregades, etc.) o actuacions on la complementarietat en les necessitats de les empreses permet maximitzar l’ús de solucions i per tant la seva viabilitat.

 Des de Can Muntanyola, amb l’objectiu de promoure aquesta transició energètica i descarbonitzar l’economia dels nostres polígons, s’han dissenyat els següents serveis i accions de divulgació i formació.

A les següents seccions trobaràs informació detallada sobre els diferents serveis.