caenfrdeitptes

Turisme

Turisme BANNER

 

AJUTS I SUBVENCIONS

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la COVID-19

A partir de l 26 de novembre 

 

Segona línia d'ajuts,dotada amb 8,5 milions d'euros,està pensada per a autònoms i empreses que han vist afectada la seva activitat turística per la COVID-19

Es tracta d’un ajut en forma d'aportació única per beneficiari amb imports que oscil·len entre els 1.000 i 10.000 euros d’acord amb els següents trams:

 • Guies de Turisme de Catalunya habilitats: 1.000 euros
 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500 euros
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000 euros
 • Empreses amb una mitjana de 50 o més treballadors: 10.000 euros 

Per més informació, consulteu:

DOGC

PREGUNTES FREQÜENTS


Article:"Nova campanya per donar a conèixer les empreses turístiques del Vallès Oriental"​ promocionada pel Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental


Guies i actualitat informativa del Instituto Españols de Turismo (ICTE):


Consulta les subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 aprovades en l'ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril

Persones o entitats beneficiàries:

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció els professionals autònoms i les microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002):

 • Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination managers companies), organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic.
 • Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.
 • Guies de turisme habilitats

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002).

Més informació


 L'Executiu activa una línia d'ajuts directes de dos milions d'euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

 • Els ajuts, de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta, estan pensats per a empreses i professionals afectats per la crisi de la COVID-19 i que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés limitat a d’altres línies d’ajuts existents
 • Els beneficiaris podran ser establiments d’allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats d’interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació
 • Aquest ajut, que estarà disponible en breu, és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat

Més informació


ENLLAÇOS D'INTERÈS

- Mesures publicades al BOE que afenten a les activitats econòmiques concretament al sector del turisme:

 - COVID-19 Seguiment de l'activitat turística - Creat per l'Agència Catalana de turisme i la Direcció General de Turisme

Preguntes freqüents sobre turisme i la COVID-19