caenfrdeitptes

Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la música

Dirigit a qualsevol persona que hagi exercit l'activitat pel seu compte i hagi estat en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.

Termini: des de les 9.00 hores del 3 de març fins a les 15.00 hores del 9 de març de 2021

Més informació

 

Ajuts extraordinaris a mariscadors a peu i a les persones titulars d'empreses aqüícoles per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

 Més informació

 

Ajuts a entitats organitzadores de competicions esportives oficials ajornades per COVID19 (propera obertura)

Dirigits a entitats sense ànim de lucre, empreses i universitats catlanes gestores d'instal·lacions esportives en que obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada.

 Més informació

 

Ajuts a entitats gestores d'instal·lacions esportives amb activitat suspesa o limitada per COVID19 (propera obertura)

Dirigits a entitats sense ànim de lucre, empreses i universitats catlanes gestores d'instal·lacions esportives en que obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada.

Més informació

Ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars

Si hi poden acollir les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars i compleixin els requisits. Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9 hores del dia 16 de febrer fins l’ 1 de març.

Més informació

 

Ajuts extraordinaris per a persones autònomes enfront la COVID-19 (2a convocatòria)

Ajut adreçar a professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos). Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer .

Més informació

 

Nova línia d'ajuts per a establiments d'oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions. Properament!

S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn, així com els parcs infantils privats.Ajuts de 6.000 euros per als parcs infantils i entre 5.000 i 10.000 per a l’oci nocturn.

Més informació