caenfrdeitptes

Aquestes línies d’ajuts van adreçades a treballadors i microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO),

 

Tres línies d’ajuts van adreçades a treballadors i microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO):

  • Ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d’ERTO
  • Ajuts per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a la prestació extraordinària.
  • Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat.

    Consulta la informació específica per cada línia:

Línia d’Ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d’ERTO

La línia té com a objectiu donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les microempreses, petites empreses i cooperatives.
Import de l'Ajut:Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.
Sol·licitud: del 15 de febrer, a les 12.00 hores, i fins al dia 22, a les 12.00 hores.
Tràmit:Canal Empresa

 

Línia d'Ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a la prestació extraordinària

Sol·licitud: del 15 de febrer, a les 9 hores , al 25 de febrer a les 15 hores.  
Per mes informació accediu a: Servei d’ocupació 
Tràmit: Canal Empresa cercant l’ajut https://web.gencat.cat/ca/tramits

Infografia de l’ajut

 

Línia d'Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat

Import de l’ajut: 2.000€.
Sol·licitud: del 19 de febrer. a les 9 hores fins al dia 26 de febrer a les 15 hores.
Tràmit: Canal Empresa

Infografia de l’ajut

 

MÉS INFORMACIÓ:

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de laCOVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o personestreballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.