caenfrdeitptes

Estudi de Mobilitat als Polígons Coll de la Manya i Font del Radium

Estudi Mobilitat 1 1200 160

 

Actualització: Juliol 2023

Accediu al document de 

Seguiment de les propostes de l’estudi de mobilitat als polígons Coll de la Manya i Font del Radium

 

Desembre 2022

ESTUDI DE MOBILITAT ALS POLÍGONS COLL DE LA MANYA i FONT DEL RADIUM

Durant l’any 2022 s’ha realitzat l'estudi als dos polígons, on hi ha 123 empreses amb més de 3.000 treballadors. L’objectiu ha estat fer una diagnosi actual, conèixer els patrons de mobilitat actual (hàbits de mobilitat, temps de desplaçament, orígens, predisposició al canvi, mobilitat in labore, etc.) i també identificar propostes de millora a diferents escales i per part dels diferents agents implicats (persones treballadores, empreses, associacions, administració pública, etc.).

El programa d’actuacions derivades del Pla de Mobilitat Sostenible de Granollers 2018-2024 ja incorporava la realització d’un estudi específic d’aquests dos polígons industrials, situats a ambdós costats de la C352, entre la C17 i la Ronda Sud i que es troben aïllats respecte a la zona urbanitzada a causa dels desnivells i les infraestructures, amb la finalitat de cercar solucions adaptades als treballadors i empresaris.

A més de la diagnosi, l’estudi defineix propostes per fomentar una mobilitat més sostenible i que ampliïn les opcions existents. Del gruix de propostes, cal destacar les següents:

  • Construcció d’un vial segur per a bicicletes i vianants que enllaci la Ronda Sud amb els dos polígons. Un 15 % de les persones enquestades s’han mostrat predisposades a canviar el cotxe/moto per la bici o el VMP si es crea aquest carril.
  • Explorar la viabilitat i funcionament d’un bus llançadora des de l’estació de Granollers-Centre als dos polígons, amb implicació de tots els agents.
  • Creació dels mecanismes per a l’aprofitament dels busos d’empresa privats que existeixen actualment
  • Impuls del vehicle compartit. El 30% de les persones enquestades usuàries del vehicle privat compartirien cotxe si l'empresa els ajudés a buscar companys/es, i un 13% si disposessin d'aparcament prioritari.

Totes les conclusions es van compartir amb les empreses dels dos polígons el desembre i amb el sector industrial de la ciutat en la Taula d'Associacions de Polígons celebrada el passat 25 de gener.

Accediu a l’estudi

Estudi_mobilitat_poligons_abril23.jpg

 L’estudi ha comptat amb la implicació de l’Associació d’Empreses del polígon Font del Ràdium i l’Associació d’Empreses del polígon Coll de la Manya, i el suport de la Diputació de Barcelona. Hi han participat les empreses dels dos polígons, amb les quals s’han mantingut entrevistes, i també de les persones que hi treballen, a través d’una enquesta creada per recollir les pràctiques, percepcions i demandes des de la perspectiva dels usuaris directes. Han participat el 26 % de les empreses dels polígons que representen el 54 % de les persones que hi treballen, gairebé mil miler.