caenfrdeitptes

PDE i Mobilitat de les persones treballadores

PDE mobilitat 1300

PDEs, què són?

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors i visitants, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, racionalitzant l’ús del cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies.

El PDE concerneix els desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, o sigui tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients.

Entre els principals avantatges vinculats a la realització i implantació d’un PDE trobem que milloren les condicions als empleats i clients per accedir a l'empresa, redueixen els accidents i l’emissió de gasos contaminants i que ajuden construir a una societat més responsable

 Mes informació sobre com redactar un PDE i ajudes existents per a la seva realització, podeu consultar el següent enllaç 

El 2023 s’ha obert una línia d’ajuts de l’ATM per la redacció del Pla de Desplaçament d’Empresa, amb els següents requeriments:

 • Edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 50 persones.
 • Establiments comercials amb superfície de venda superior a 2.500 m2. 
 • Edificis per a oficines amb un sostre de més de 5.000 m2.
 • Instal·lacions esportives/lúdiques/culturals, amb un aforament superior a 1.000 persones.
 • Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 100 llits.
 • Centres educatius amb una capacitat superior a 500 alumnes.
 • Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 2.500

Les característiques de l’ajut són:

 • Per a les empreses amb més de 250 treballadors/treballadores, el 50% del cost de la realització del PDE, amb un màxim  de 7.000 €
 • Per a les empreses amb 250 treballadors/treballadores o inferior, el 65% del cost de la realització del PDE, amb un màxim  de 7.000 €
 • Per a les agrupacions d’empreses, l’import màxim de l’ajut serà del 70% en el cas de PDE participats per 2 empreses, 80% en el cas de PDE participats per 3 empreses i 90% en el cas de PDE participats per 4 o més empreses del pressupost del cost de realització del PDE. En tot cas, l’import màxim per ajut serà de 9.000 €

Enllaç als documents oficials de la convocatòria:

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2022, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa.

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa.

 

Pla MOVES, ajuts econòmics per a una mobilitat més sostenible

Els plans MOVES II (es tanca el 16 setembre de 2021) i MOVES III (obert fins al 31 de desembre de 2023) constitueixen la línia d’incentius públics més importants per a la millora de la mobilitat sostenibles a les empreses.

Són actuacions subvencionables:

 1. L’adquisició de vehicles d'energies alternatives recollides al RD, mitjançant adquisició directa o per operacions de finançament de lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya i, vehicles nous matriculats amb fins 9 mesos d’antiguitat i que ho hagin estat únicament a nom del concessionari.

Aquesta línia fa referencia a motos elèctriques, turismes i furgonetes lleugeres elèctriques per MOVES II i III, i camions i autocars elèctrics i camions de GLP o GNC per MOVES II.

 1. Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

 2. Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o restringits a empreses o polígons industrials.

 3. Actuació 4: Implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina en empreses PTT (Plans de Transport a centres de Treball), PDE (Plans de Desplaçament d’Empresa) i també per a la realització d’adaptacions de mobilitat derivades del període post-COVID-19.

En tots els casos la despesa ha de ser posterior a la data de presentació de la sol·licitud.