caenfrdeitptes

Què vols saber de mobilitat elèctrica a l’empresa?

bustia de preguntes1

Aquestes són algunes de les preguntes que hem respost a la Bústia de consultes sobre el vehicle elèctric a l’empresa:

 1.  Hi ha vehicles elèctrics amb prou autonomia per a poder fer la meva activitat sense notar-ho?

Actualment l’autonomia d’un vehicle elèctric oscil·la entre els 150 i els 400 km. Aquest valor variarà en funció de diversos factors: model del vehicle, capacitat de la bateria, velocitat i estil de conducció, clima, etc.

Les autonomies actuals dels vehicles poden cobrir la gran majoria de necessitats diàries de conducció (trajectes urbans i regionals). Per altra banda, cal tenir en compte que la xarxa de recàrrega elèctrica s’està estenent, fet que facilita la càrrega en ruta per a desplaçaments llargs.

Existeixen també models de vehicles més avançats i amb bateries de major capacitat, que poden oferir una autonomia superior (uns 500 km). A més, la tecnologia de les bateries està millorant constantment, fet que pot fer augmentar l’autonomia dels vehicles elèctrics en el futur.

2. Quins tipus de vehicles existeixen amb motor elèctric?

Vehicles Híbrids (HEV):

 1. Combina un motor de combustió amb un elèctric que s'alimenta d'una bateria autorrecarregable.
 2. Arranquen en mode elèctric i ofereixen un estalvi del 30% en consum i emissions comparat amb vehicles amb només motor de combustió.

Vehicles Híbrids Endollables (PHEV):

 1. Combinen un motor tèrmic i un elèctric amb una bateria més potent, recarregable externament.
 2. Poden mantenir el mode elèctric durant distàncies considerables, tot i que tenen més pes i cal cuidar i mantenir les dues tecnologies.

Vehicles Elèctrics (EV):

1. Funcionen exclusivament amb motors elèctrics, sense motor de combustió, i utilitzen bateries més potents.
2. Necessiten recàrrega externa i ofereixen autonomia variable, generalment al voltant de 300 km a més de 500 km

 

3. Com funciona la bateria d’un cotxe i quan es tarda a carregar?

La bateria d'un cotxe elèctric és un dispositiu que emmagatzema i allibera energia, transformant electricitat en energia química i després recuperant-la com electricitat. Aquest component és crucial, ja que afecta no només el funcionament del motor elèctric, sinó també aspectes com l'autonomia, el rendiment del motor, els temps de càrrega i fins i tot el pes i el disseny del vehicle.

Els vehicles elèctrics utilitzen principalment bateries de ions de liti, ja que tenen una elevada densitat energètica i una menor propensió a perdre càrrega quan estan inactives. Amb el temps, les bateries es degraden de manera natural, disminuint la seva capacitat per emmagatzemar i subministrar energia. Les garanties dels fabricants cobreixen aquesta degradació, i dades recents mostren una degradació mitjana inferior.

Factors com l'alt estat de càrrega, el baix estat de càrrega, les corrents elevades, els cicles d'energia i les temperatures extremes poden influir en la velocitat de degradació de la bateria.

El temps en que la bateria recupera tota la seva energia depèn, principalment, de l’estat inicial i de la potència de càrrega.

 • La recàrrega lenta és habitual a domicilis i empreses, proporcionant corrent alterna monofàsic a 230V amb 3,7 kW de potència. El temps d'aquesta recàrrega oscil·la entre cinc i vuit hores.
 • La recàrrega semiràpida és comuna en punts de recàrrega públics, com ara centres comercials i restaurants, amb una potència d’entre 11 kW i 22 kW. Això suposa temps de càrrega d’entre 4 hores i 1 hora.

En general, s’estima que més del 90% de la infraestructura de recàrrega pública tindrà potències iguals o inferiors a 22 kW, i només el 0,8% dels punts situats en zones urbanes tindran potències superiors als 250 kW.

4. És més car el renting d’un vehicle elèctric?

El cost del lloguer mensual és més car en el cas d’un renting d’un vehicle elèctric en comparació amb el d’un vehicle de combustió.

Ara bé, el cost total mensual dependrà de la quantitat de quilòmetres que es realitzin. En termes generals, el cost del consum d’electricitat per moure un vehicle elèctric és d’una quarta part respecte el consum de combustible. Aquesta diferència es pot fer encara més gran en el cas que l’empresa disposi de sistemes de generació energètica propis.

Per exemple: per un renting de 25.000 km / any l’estalvi en combustible serà d’uns 1.800 € any i si ho dividim pels 12 mesos suposa un estalvi mensual de 150 €.

A més, apostant per la mobilitat elèctrica les empreses actualment es poden beneficiar d’alguns estalvis addicionals com són les tarifes especials per a zones blaves, punts de recàrrega, places d’aparcament, etc. Però també milloren el seu posicionament com a empresa responsable i sostenible i redueixen la petjada de CO2 de la seva mobilitat.   

 5. En la fórmula de renting, és possible compartir el vehicle amb una altra empresa?

Sí, és possible. Existeixen algunes empreses (com Som Mobilitat) que ofereixen rentings on es crea una comunitat tancada d’usuaris entre les dues empreses per tal de poder compartir els vehicles elèctrics.

6. Com puc descarbonitzar la flota de la meva empresa?

Descarbonitzar la flota implica reduir o eliminar l’ús de vehicles alimentats per combustibles fòssils. 

Incorporar vehicles elèctrics o híbrids, optimitzar les rutes per a fer-les més eficients (reduint distàncies recorregudes), promoure l’ús del transport públic o el carpooling per als desplaçaments laborals són algunes de les formes per a apropar-nos a l’objectiu de reduir les emissions de CO2 de l’empresa.

Podeu accedir als acompanyaments a la descarbonització, que us permetran conèixer el potencial d’apostar per la mobilitat elèctrica compartida i l’estalvi econòmic del vostre pressupost de mobilitat:

 • Conèixer les mobilitats de l’empresa: per aplicar mesures correctores i d’estalvi obtindreu dades d’usos que us ajudin a prendre decisions per reduir despeses en mobilitat.
 • Disposar de més autonomia en la previsió de despeses: planificant l’electrificació de la flota deixareu d’estar subjectes als preus oscil·lants de les energies fòssils, fet que permetrà estabilitzar el preu de l’energia.
 • Aprofitar les finestres de subvencions: realitzarem una planificació de la substitució dels vehicles de la flota en fases i seguirem un pla de treball.
 • Millorar els indicadors d’RSC i Sostenibilitat: us oferirem dades sobre la potencial millora ambiental de l’aposta per la transició cap a una flota electrificada, compartida i amb una instal·lació d’autoconsum energètic. 

7. Perquè compartir un vehicle pot ser una opció per a reduir despeses?

Els models de renting són viables sempre i quan es garanteixi tenir els vehicles en funcionament de forma continuada. Si una empresa té unes necessitats que no siguin de 24h al dia, existeixen alternatives de crear grups d’usuaris tancats, que permeten compartir aquest vehicle per hores i els costos associats a aquest vehicle