caenfrdeitptes

Punt d'Economia Social Solidària (ESS) Granollers

Punt ESS

El Punt ESS Granollers és un Servei públic i gratuït d’assessorament a projectes de l’Economia Social i Solidària amb l’objectiu de contribuir a la creació de noves empreses i enfortir les existents. Aquest servei està gestionat en col·laboració amb  l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, un dispositiu territorial que impulsa l'ESS i el cooperativisme a la comarca promovent relacions de solidaritat, cooperació, reciprocitat i autogestió.

 

OBJECTIUS

 • Contribuir a la creació d’empreses d’ESS

 • Enfortir els projectes d’ESS existents

SERVEIS

Informació
 • Recursos disponibles sobre cooperativisme i l’Economia Social i Solidària (ESS)

 • Informació sobre finançament, subvencions i ajuts

 • Personal especialitzat en consum responsable, agroecologia, món educatiu, feminismes, habitatge cooperatiu, etc.

 • Formació sobre gestió d’una empresa social

Acompanyament
 • Suport a l’Elaboració del Pla d’empresa

 • Transformació d’una associació, SCP o SL en cooperativa

 • Elecció entre les diferents formes jurídiques disponibles i tràmits de constitució

 • Assessorament a mida a projectes col·lectius nous o ja existents

 • Relleu empresarial cooperatiu

Economia Social i Solidària (ESS)

QUÈ CARACTERITZA L'ESS?

 • Gestió democràtica, participació activa i igualitària en el projecte

 • Transparència constant en els processos i la organització

 • Desenvolupament personal: contemplar les necessitats de qui en forma part

 • Compromís amb la comunitat: arrelament i adequació a les realitats del territori

 • Sostenibilitat ambiental, consciència ecològica i reducció de l’impacte mediambiental

 • Perspectiva de gènere, promoció de l’apoderament i el protagonisme de les dones

 • Inclusió de les cures i de la cohesió social en els projectes

 • Intercooperació i construcció col·lectiva d'un circuit econòmic que afavoreixi el mercat social

AVANTATGES ALS PROJECTES D'ESS

 • Bonificacions i proteccions fiscals

 • Ajuts específics per a empreses d’ESS

 • Fons per a formació de les persones sòcies i treballadores

 • Discriminació positiva en les subvencions a la creació d’activitat empresarial (Granollers)


Vols contactar amb nosaltres?

Escriu-nos segons sigui el teu perfil:

 

 logo coop logo normal gen    granollersmercat     ajuntament

Servei d'assessorament, visites individuals, ajuts i subvencions

servei asessorament ajuts energia

Us oferim suport gratuït per a promoure iniciatives per a reduir el consum i/o el cost de l’energia. Aquest suport us permet identificar els serveis, projectes, subvencions i ajuts que millor poden aconseguir aquesta reducció del cost o del consum energètic.

Només heu de contactar amb nosaltres a empresagm@granollers.cat

 

CONVOCATÒRIES HABITUALS

1. Mobilitat: Pla MOVES III

Programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.
El programa preveu una subvenció directe en l'adquisició de vehicles elèctrics «endollables» i de pila de combustible, per a diferents tipologies de vehicles, també comercials, així com per a diferents models d'adquisició (Renting...) .
El programa també subvenciona la implementació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics ja sigui per a us públic com privat.

IMPORT: Les quanties estan definides en les bases reguladores i depenen de la tipologia de vehicle i les seves característiques

TERMINI: La convocatòria s'obrirà el Setembre de 2021

Més informació:

- BASES REGULADORES
- Pla MOVES III (ICAEN)

 2. Indústria: FNEE-Industria

Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial
L’objectiu del programa és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.
El programa preveu una subvenció directes en a)Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, o b)Implantació de sistemes de gestió energètica industrials.

IMPORT: 30% per a grans empreses, 40% per a mitjana empresa i 50% per a petita empresa sobre el cost elegible. Import màxim d'ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 9.000.000€

TERMINI: Prorrogat fins a l 30 de juny de 2023

Més informació
- BASES REGULADORES
- Programa ajuts industria FNEE-IDAE

3. Energies renovables: IDAE: Ajuts incentivadors a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

Programa d’ajudes destinades a projectes d’inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica i d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable.

IMPORT: Es defineix l’import màxim de l’ajut en funció de la tipologia de projecte (6) i aspectes tècnics i econòmics del projecte.

TERMINI: Prevista obertura de les ajudes al setembre de 2021.

Més informació
- BASES REGULADORES
- Programa ajuts industria Fenergia renovable (ICAEN)

4. Edificació: PREE. Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (ICAEN)

Programa d’ajudes a la Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE) Reial decret 737/2020 de 4 d’agost de 2020
El programa aplica a edificis de qualsevol ús i les actuacions que es consideren subvencionables són: ​
Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. ​
Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària. ​
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.​

IMPORT: El càlcul de la subvenció es defineix en base a l’actuació i es pot calcular a través d’una eina de càlcul específica.

TERMINI: fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Més informació
- BASES REGULADORES
- Programa ajuts PREE (ICAEN)

5. Finançament: Institut Europreu de Tecnologia (EIT)

L’EIT es un organisme de la UE que té per objectiu promoure la innovació (a curt termini) dels països de la Unió Europea.
A través de la creació de diferents comunitats (Manufacturing, Raw Materials, Climate o Energia, entre d’altres) s’ofereixen una amplia gama d’activitats per a la innovació i l’emprenedoria, així com serveis personalitzats de creació i acceleració d’empreses i projectes d’investigació impulsats per la innovació.

TERMINI: De forma anual es fa una crida de projectes i idees.

Més informació:ACCEDIU

6. Finançament alternatiu

 A l'entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, s’han creat nous canals alternatius que inclouen nous instruments financers dirigits a PIMEs. Aquests nous canals esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.
Cal tenir en compte que alguns dels canals s’han especialitzat en projectes temàtics com ara economia circular, energies renovables, digitalització...

Informació:
Des d’ACCIÓ s’ofereix un Catàleg de finançament alternatiu on es detalla un bon nombre d’aquests nous canals.També posa a disposició una eina on-line el Recomanador de finançament

CONTACTE:
Des del Servei d’Empresa de Can Muntanyola et podem assessorar en aquest sentit.
Contacta a través del correu empresagm@granollers.cat o al telèfon 938614783

Servei compartit de gestió ambiental i residus

Servei assessorament compartit

 

Servei adreçat a les empreses dels polígons industrials de Granollers que ofereix un assessorament integral i d’anàlisi de la gestió dels residus, per promoure la reducció i valorització així com la transició cap a una economia més circular.

S’ofereix a les empreses participants la possibilitat de:

 • Revisar el processos i residus generats
 • Identificar possibles accions correctores
 • Identificar possibles opcions d’optimització i millora en la gestió (emmagatzematge, etiquetatge, sensibilització entre el personal, etc.) i de minimització en la generació
 • Identificar recursos aprofitables
 • Detectar oportunitats i reptes des de la perspectiva de l’economia circular
 • Detectar solucions comunes que es puguin abordar de forma conjunta.


El servei s’ofereix amb dos nivells d’intensitat:

 • Baixa intensitat: adreçat a empreses amb un nombre de residus limitat i que no tenen un procés productiu de tipus industrial. La dedicació en l’assessorament s’estableix en 5 hores. 

 • Alta intensitat: adreçat a empreses amb nombre significatiu de residus i amb procés productiu industrial. La dedicació en l’assessorament s’estableix en 10 hores. 

El servei s’ofereix a partir de la col·laboració amb una consultora especialitzada en gestió ambiental a la indústria, i està subvencionat al 70%.

 

Als possibles reptes i projectes identificats se'ls donarà continuïtat dins del projecte "Granollers entra en Simbiosi".

En cas d'estar interessat en aquest servei, podeu omplir el següent formulari, contactar directament amb nosaltres a través del correu empresagm@granollers.cat o adreçar-vos al espai coopera del portal GRID Granollers.

  

grafic economia verda catala

 

Impuls a la innovació i a la digitalització

Innovació i digitalització

Perquè aquest programa?

Per millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. La capacitat per innovar tant en els productes i serveis que oferim als clients, com en els mètodes de treball i organitzatius interns, i també dels equips i programaris que utilitzem són essencials per adaptar-nos a les canviants condicions de competitivitat i no quedar-nos a fora del mercat. 

Tot això és el què s’anomena la transformació tecnològica o digital de l’empresa i representen canvis profunds a nivell de cultura i de gestió empresarial, i requereixen també noves habilitats personals i professionals dels directius i empleats i, per això, ens cal aprendre de nou i de forma continuada.

Aquest 2023 i 2024 impulsem, amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona, el programa: Aprenentatge de gestió de la transformació digital per a Petites i mitjanes empreses.

-       Servei de gestor/assessor en transformació digital compartit

-      Acompanyament a la gestió de la ciberseguretat

-      Apunts per la indústria sobre ciberseguretat 

-      Presentacions de la jornada del 12 de març: Gestió digital i negoci

 

A les següents seccions trobaràs la informació detallada sobre els diferents ajudes i actuacions del programa.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Estem en contacte i col·laborem amb els agents rellevants, alhora que promovem la seva implicació en la coordinació i impuls del projecte. Per aquest motiu hem creat una Comissió de Seguiment, formada per experts en les diverses àrees relacionades amb l’economia circular i la simbiosi, que orientarà l’estratègia general del projecte.

També promovem entre el gran públic els nous conceptes lligats a l’economia circular i la simbiosi industrial

Aquí trobareu alguns enllaços d’interès per si voleu saber més: