caenfrdeitptes

Servei de gestió energètica compartida

Servei gestio energetica compartida 350

Servei adreçat a les empreses dels polígons industrials de Granollers, que ofereix a les empreses la possibilitat de contractat els serveis d’un gestor energètic especialista de forma compartida.
El servei compta amb el suport d’associacions d’empresaris i propietaris dels polígons de Granollers i permet tenir un assessorament especialitzat tan dels aspectes econòmics i de contractació així com dels aspectes tècnics vinculats al propi consum d’energia i/o a la implementació de mesures d’eficiència energètica i sistemes de generació renovables.

El servei s’oferix en dues modalitats:

SERVEI BÀSIC: realitzat majoritàriament de forma remota que permetrà optimitzar la contractació, realitzar un seguiment del consum energètic i la seva facturació així com detectar possibles línies d’actuació per a reduir el consum d’energia o estalviar en la factura energètica. Opcionalment, les empreses podran contractar els serveis del gestor per a analitzar alguna de les línies detectades.

SERVEI AVANÇAT: realitzat de forma presencial a l’empresa i inclou els serveis inclosos en la modalitat de servei bàsica així com una definició i desenvolupament de possibles actuacions en aquest àmbit.

PROJECTES COMPARTITS: A partir de la tasca desenvolupada en el marc del servei es preveu treballar per a implementar projectes compartits, centrant els esforços en aquells que s’han detectat o es puguin detectar, com:

- Energia solar: Compra agregada de sistemes solars i/o sistemes solars compartits
- Altres sistemes: Compra agregada d’equips i/o sistemes energètics: aire comprimit, climatització...

POTENCIAL DE CIRCULARITAT: La contractació del servei per part l’empresa permetrà rebre una visita tècnica per a detectar línies d’actuació per tal d’implementar conceptes d’economia circular a l’empresa.

Per a més informació respecte al contingut dels dos serveis podeu accedir als següents documents:

- Servei Bàsic
- Servei Avançat

En cas d'estar interessat en aquest servei, podeu omplir el següent formulari, contactar directament amb nosaltres a través del correu empresagm@granollers.cat o adreçar-vos al espai coopera del portal GRID Granollers.

A continuació es recullen enllaços amb major informació del servei:

Resultats del servei en l’edició 2019-2020: presentació dels resultats del servei en la segona edició
Resultats del Servei en l’edició 2018: presentació dels resultats del servei en la primera edició

Portal GRID Granollers: Gestor energètic compartit: Descripció del projecte compratit al espai Coopera del portal GRID Granollers.