caenfrdeitptes

Servei de gestió energètica compartida

Servei gestio energetica compartida 350

Servei adreçat a les empreses dels polígons industrials de Granollers, que ofereix a les empreses la possibilitat de contractat els serveis d’un gestor energètic especialista de forma compartida.
El servei compta amb el suport d’associacions d’empresaris i propietaris dels polígons de Granollers i permet tenir un assessorament especialitzat tan dels aspectes econòmics i de contractació així com dels aspectes tècnics vinculats al propi consum d’energia i/o a la implementació de mesures d’eficiència energètica i sistemes de generació renovables.

El servei s’oferix en dues modalitats:

  • SERVEI BÀSIC: (+info)
    Realitzat majoritàriament de forma remota que permetrà optimitzar la contractació, realitzar un seguiment del consum energètic i la seva facturació així com detectar possibles línies d’actuació per a reduir el consum d’energia o estalviar en la factura energètica.
  • SERVEI AVANÇAT: (+info)
    Realitzat de forma presencial a l’empresa i inclou els serveis inclosos en la modalitat de servei bàsica així com una definició i desenvolupament de possibles actuacions en aquest àmbit.

Detecció i promoció de projectes compartits:
El gestor energètic detecta necessitats compartides entre les empreses i promou la seva implementació de forma conjunta:

  • Compra agregada de sistemes d’energia solar
  • Autoconsum compartit
  • Compra agregada d’equips i/o sistemes energètics: aire comprimit, climatització...

Sol·licitud del Servei:

Presentacions del servei: