caenfrdeitptes
Dilluns, 12 Març 2012 12:48

Aprovació del Pla Parcial del sector urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers.

El Sector Urbanitzable 112 és un sector urbanitzable discontinu repartit en tres àmbits, situat al vèrtex més al sud del terme municipal.

El Ple de l'Ajuntament del 6 de març  ha aprovat definitivament el Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers,  promogut per la Junta de Compensació Provisional del Sector 112.

El Sector Urbanitzable 112 és un sector urbanitzable discontinu repartit en tres àmbits, situat al vèrtex més al sud del terme municipal. La zonificació proposada és per a edificacions aïllades d'usos industrials. Es preveu una superfície de 50.000 m2 d'espais lliures paral·lel al riu Congost que donarà continuïtat a l'espai lliure del Bosc de Can Cabanyes.

El primer d'aquests àmbits, el situat més al nord, es troba situat a tocar del Polígon industrial Cal Gordi - Cal Català, a l'oest de la carretera BV-5003, sota el Circuit de Catalunya. Té una superfície de 48.309 m2 i tindrà la qualificació d' ús industrial.

El segon àmbit, abasta una franja de terrenys situats entre la carretera BV-5003 i el riu Congost, al sud de la via interpolar i a l'altra banda de la carretera de Montmeló.  Està qualificat d'espais lliures.

El tercer àmbit, situat a l'extrem més al sud del terme municipal a tocar del límit de terme municipal de Montornès del Vallès, entre la parcel·la destinada a tractament de residus situades al nord i els sòls industrials del sector J de Montornés, al sud. Actualment l'àmbit està ocupat per una planta de  formigó que desenvolupa part de la seva  activitat en terrenys pertanyents al municipal veí. Està qualificat d'ús industrial.

Darrera modificació el Dijous, 02 Juny 2016 12:51