caenfrdeitptes
Dijous, 24 Desembre 2015 12:45

El Pla Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya, aprovat

Aquest Pla director estableix nous criteris d'ordenació urbanística en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Barcelona–Catalunya que permetrà configurar un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor (productives, de recerca, de formació, comercials, d’oci).

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya ha donat llum verda al Pla Director Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya. Una reivindicació històrica dels municipis de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers, que sempre han defensat que el Circuit havia d’obrir les seves portes i calia reordenar les 500 hectàrees del seu voltant.

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, destaca que “aquest Pla Director Urbanístic endreça i dóna vitalitzat econòmica respectant les característiques del territori i fa possible que esdevingui un motor econòmic per la comarca i per Catalunya.”

Aquest Pla Director Urbanístic arriba fruit del consens i el treball conjunt dels municipis i el departament de Territori i Sostenibilitat.

Un nou planejament per desenvolupar noves activitats econòmiques

Aquest Pla director estableix nous criteris d'ordenació urbanística en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Barcelona–Catalunya que permetrà configurar un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor (productives, de recerca, de formació, comercials, d’oci). 

Igualment, el planejament  preveu les infraestructures i connexions que han de permetre l’activitat econòmica (com, per exemple, la variant de la C-17 o la connexió de les línies ferroviàries R3 i R8) i els usos admesos en cada peça de sòl. A més, integra el desenvolupament de l’entorn del Circuit, tenint cura dels seus valors ambientals i paisatgístics

Pel que respecte a Granollers, el Pla director preveu la possibilitat d'acollir en l'àmbit de Can Riba-Can Ninou, de gairebé 30 ha, usos hotelers, recreatius i de serveis esportius; a l'àmbit de Palou sud, en una superfície de més de 26 ha, activitats d’interès públic com un kàrting, que acolliria proves estatals i internacionals i un kàrting amateur. Més a prop del Circuit, encara en terme de Granollers, hi haurà una zona lúdicoesportiva del RACC, al costat de la qual s'hi podrà establir una zona comercial i de serveis. A tocar de Can Cabanyes, s'estableix una àrea on es podrà aparcar en dies de màxima afluència a la instal·lació.

El nou planejament preveu altres dos sectors d'interès territorial, fora del terme municipal de Granollers: el de Can Guitet, de gairebé 36 ha, per a indústria, serveis, oficines, tecnològic, i servei educatiu; el de Torre Pardalera, de 12 ha, el més proper al Circuit per a usos comercials vinculats al motor, oficines i tecnològics i centre d'esdeveniments. En l'àmbit estricte del Circuit s'admeten, a banda de l'ús principal per a curses de vehicles, altres usos com a els socioculturals, un heliport, oficines i comercials, àrees de lleure i servei de restauració, entre d'altres. 

La superfície destinada als aparcaments del Circuit també s'ordena i s'amplia considerablement: de 630.227 m2 a 745.327 m2  incorporant sòl no urbanitzable sense protecció per donar servei puntualment en els dies de cursa automobilística.

Aquests sòls s'incorporaran en l’àmbit del Pla director com a connectors entre el Circuit i el nucli urbà de Granollers a través d’una xarxa de camins existent, que s’hauria de mantenir i potenciar.

Darrera modificació el Dimecres, 01 Juny 2016 12:49