caenfrdeitptes
Dimarts, 21 Juny 2022 10:27

Prohibició d'estacionament de remolcs sense tractora: nova senyalització a Font del Radium

Un cop avaluada la situació a l'aparcament del carrer Severo Ochoa del polígon Font del Radium, on es detecten un nombre important de remolcs sense tractora que ocupen places d'aparcament per persones treballadores i visitants, s'ha decidit reforçar la senyalització en aquest espai, indicant la prohibició d'estacionament d'aquest tipus de vechicles. 

Cal recordar que això ja està indicat a l'ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers:

Article 31. Vehicles amb limitacions d’estacionament.
2. Els vehicles amb una MMA superior a les 12 tones, remolcs de qualsevol tipus i massa, vehicles articulats, semiremolcs, camions tractor, tractors i maquinària per a obres i serveis, tractors agrícoles, caravanes i similars, no podran estacionar a les vies urbanes o als espais adjacents a aquestes del terme municipal, llevat de les zones específicament indicades per a aquesta finalitat.
 
Informem en aquest sentit a totes les empreses del polígon, per tal que puguin retirar-los si els pertanyen, ja que passat un temps prudencial es podria sancionar. 
Darrera modificació el Dimarts, 21 Juny 2022 10:35