caenfrdeitptes
Dimarts, 21 Gener 2020 10:32

En marxa una prova pilot de deixalleria industrial al polígon Jordi Camp.

L’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Jordi Camp i Congost (AEP Camp Congost) juntament amb l'Ajuntament de Granollers han posat en marxa un servei de deixalleria industrial, orientada a la millora de la gestió de residus valoritzables de paper/cartró, plàstic, ferralla i fusta. Es tracta d'una prova pilot que es va iniciar el mes de novembre i que té una durada prevista de quatre mesos. Consisteix a posar a disposició dels industrials un espai dins del mateix polígon on puguin portar els seus residus valoritzables, de manera que la reducció dels costos de transport i el pagament per residu incentiva l’adequada separació.

Aquesta inicia%va neix en el marc del projecte Granollers entra en simbiosi que impulsa l'Ajuntament de Granollers amb el suport de la Diputació de Barcelona. Granollers entra en simbiosi és un programa municipal que vol contribuir a la materialització de la simbiosi o relació col·labora%va al món industrial local en àmbits com l'energètic, la mobilitat, els residus, etc.

Els principals objectius d’aquesta prova pilot són, per una banda, sensibilitzar les empreses en la millora de la gestió de residus i, per l’altra, mostrar el potencial de l’agregació de la demanda i de les solucions basades en la proximitat. En aquest cas, la col·laboració entre els agents i el km0 permeten minimitzar els costos associats a la gestió. A més, separant adequadament els residus es redueix el volum de la fracció de rebuig, i el seu cost, que tindrà un preu creixent en un futur immediat.

Amcor, Barikit, Bocrep, Comercial Vila Vila (Ford), Descans del Vallès i Fat Soluciones de Corte, són les sis empreses par%cipants en aquesta prova pilot. El projecte, a més de facilitar la separació i valorització de residus concrets, inclou la revisió del procés de gestió de residus de cada participant per part d’un expert i la identificació d’altres possibles millores a aplicar en la gestió global. Cal destacar que la prova pilot no pretén promoure un canvi de gestor sinó iden%ficar possibles millores i estimular la separació i valorització de residus que fins al moment no s’estaven optimitzant a causa de la manca d’incen%u. El projecte també ha servit per identificar bones pràctiques que les empreses ja estan portant a terme i que es posaran en valor i es compartiran amb les indústries de Granollers en les conclusions de la prova pilot.

El gestor TEGA CRT –membre de l’Associació– és l’empresa responsable de l’anàlisi inicial, la gestoó, la recollida, el control d’aquests residus i la seva valorització. TEGA ha habilitat una zona de descàrrega i de control de residus a les seves instal·lacions del Polígon Jordi Camp i ha lliurat a les empreses par%cipants, sense cost, les gàbies per als diferents residus de paper, plàstic i ferralla, retractilades i amb codi de residu. Un cop plenes, les empreses les poden portar directament a la deixalleria els dimecres de 8.30 h a 13.30 h o bé poden fer ús del servei de recollida que ofereix TEGA CRT.

Les empreses cobren pel residu generat, d’acord al tarifari de preus que existeix. Des de l’Associació ja s’ha començat a treballar per consolidar aquesta experiència i, en funció del seu resultat, es dissenyaran els serveis vinculats (recollida mancomunada dels residus, etc.). Actuacions com aquesta afavoreixen uns entorns no només més sostenibles sinó també més competitius.

Més informació: a Granollers mercat mcanamero@granollers.cat  o a l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Jordi Camp i Congost info@picampcongost.cat

 

Darrera modificació el Dimarts, 21 Gener 2020 10:39