caenfrdeitptes
Divendres, 25 Novembre 2016 10:25

Es signa el conveni entre l'Associació dels polígons Congost i Jordi Camp i l'Ajuntament

L’Ajuntament de Granollers i l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp han signat un protocol en què s'estableixen un marc de relacions i compromisos amb l’objectiu de desenvolupar accions de millora als polígons industrials de referència i per la competitivitat de les empreses que hi són ubicades. 
Les accions i propostes a desenvolupar en el marc d’aquest protocol són la creació, millora i manteniment de la base de dades del teixit empresarial dels polígons; la promoció i difusió de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp; actuacions de promoció i difusió dels polígons industrials Congost i Jordi Camp; estudis sobre la situació dels polígons, per detectar problemes o mancances, i formular actuacions concretes per a la seva millora; millores en la dotació i gestió dels serveis bàsics, subministraments i serveis avançats dels polígons; promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració entre les empreses dels polígons de referència; col·laboració amb altres administracions de caràcter supramunicipal; i foment de l’associacionisme entre les empreses dels polígons. 
Les actuacions i projectes específics que es proposin, i el seu pressupost i finançament si es donés el cas, així com els terminis d’execució previstos, s’han d’aprovar a partir del consens entre les dues parts i es recolliran mitjançant el conveni corresponent. 
Es constitueix també una Comissió de Seguiment, formada per almenys dos representants designats per l’Ajuntament de Granollers i tres representants designats per l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp, que es reunirà periòdicament a iniciativa de qualsevol de les parts.
El polígon industrial Congost té més de 90 hectàrees d'extensió en les quals s'hi han ubicat 177 activitats econòmiques que facturen 1.490 milions d'euros. Hi treballen prop de 3.400 persones.
El polígon industrial Jordi Camp té poc més de 42 hectàrees, acull 119 activitats econòmiques i factura 1.140 milions d'euros. Hi treballen més de 2400 persones.
 
Darrera modificació el Dimecres, 07 Desembre 2016 10:29