caenfrdeitptes

4rt cicle tècnic: Energia a la Indústria

 cicle energia 2019

El 4art Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria està organitzat per Granollers Mercat amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia i amb el Clúster d’energia eficient de Catalunya i es durà a terme durant el 2019.

Aquesta quarta edició del cicle preveu incorporar novetats respecte a la tipologia d’activitats organitzades en les anteriors sessions mantenint, això si, les visites a empreses i casos d’èxit que varen tenir molt bona acceptació. Durant el cicle es pretén abordar de forma detallada conceptes d’eficiència i estalvi d’energia a nivell d’equips i sistemes d’ús industrial, així com sistemes de generació d’energia renovable.

En aquesta edició es realitzaran tres jornades, cadascuna de les quals amb format i objectius diferenciats, així com visites a industries de referència a l’entorn de Granollers.

El cicle s’emmarca en la línia de treball de Granollers Mercat de foment de l’activitat empresarial, a través de la promoció de l’eficiència i l’estalvi energètics i les fonts d'energia renovable, i la millora de la competitivitat dels polígons industrials.

 

El cicle d'enguany preveu les següents jornades

Consulteu les temàtiques i les dates provisionals

 

1a jornada: Qualitat de subministrament energètic en polígons industrials
Dijous 9 de Maig de 2019 a Can Muntanyola 

La qualitat del subministrament energètic a les empreses, tan de gas com d’electricitat, és un aspecte clau per tal d’evitar problemes de producció i fins i tot evitar avaries dels equips existents. Malgrat que sovint es responsabilitza a l’empresa comercialitzadora d’energia, hi ha molts agents implicats que van des de les empreses  generadores d’energia, les empreses distribuïdores i fins i tot els propis industrials. Aquesta jornada preveu afrontar aquesta temàtica, aportant informació per entendre aquesta problemàtica així com eines per assegurar un bon subministrament energètic a les empreses dels polígons industrials. 


2a jornada: Beneficis del Manteniment industrial en el consum energètic
Dijous 27 de Juny de 2019 a Can Muntanyola

El manteniment industrial és una de les activitats que realitzen les empreses que té un major impacte sobre el consum energètic. La correcta programació de les operacions de manteniment, per exemple, pot reduir de forma important el consum energètic associat a aquest.  Però hi ha diferents tipus de manteniments que tenen impactes en altres aspectes: manteniments preventius, correctius i predictius. La jornada pretén donar a conèixer aquests tipus de manteniment i els seus beneficis. Es preveu presentar casos reals d’experiències d’empreses que hagin implementat iniciatives en aquest sentit.


3a jornada: Jornada Granollers entre en simbiosi. Avaluem els recursos materials
Dijous 26 de Setembre de 2019 a Can Muntanyola

Durant aquesta activitat es presentaran els diferents projectes que s’estan treballant des de Granollers Mercat per tal de fomentar la simbiosi industrial i l’economia circular. La jornada permetrà conèixer de primera ma el desenvolupament de projectes com  la plataforma GRID Granollers, el projecte Granollers entre en simbiosi, la deixalleria industrial del polígon industrial Jordi Camp o els serveis de gestió energètica compartida i d’avaluació del potencial solar. 


4a jornada: Generació de calor industrial
Dijous 7 de Novembre de 2019 a Roca Umbert

La generació, distribució i ús d’energia tèrmica en algunes empreses té un impacte molt elevat sobre el balanç econòmic de l’empresa. La jornada preveu abordar aspectes com el disseny d’aquests sistemes i el manteniment i operació d’aquests equips. S’aprofitarà però, per a presentar sistemes alternatius de generació de calor que poden esdevenir més habituals en un futur proper: sistemes solars tèrmics d’alta temperatura, sistemes de cogeneració a partir de biogàs, motors stirlings, etc. La jornada tindrà lloc a l’antiga fàbrica Roca Umbert, i més concretament a la central de generació energètica de la fàbrica on encara hi trobem els sistemes de generació d’energia utilitzats en aquella època. 


5a jornada: Visita d’un cas d’èxit industrial de Granollers
3 Trimestre de 2019. A tancar amb l’empresa

Es tancarà el cicle visitant un industrial de l’entorn immediat de Granollers, per tal de conèixer de primera un cas d’èxit de projecte relacionat amb el vector energètic. Les visites son per a grups reduïts de persones treballadores de les empreses ubicades en els polígons de Granollers i Montmeló.


A qui s’adreça

El cicle va dirigit en primer lloc a industrials ubicats en els polígons de Granollers i el seu entorn. També va dirigit a empreses i industrials amb elevats consums d’energia així com enginyeries i consultories del sector de Granollers i el seu entorn.

 

Organitza: gm2ajuntament

 Col·laboren:

icaenHoritzontal2liniesColor petit

Logo CEEC 10 small 20180427102152