caenfrdeitptes

cabeceras-empresa

Què necessita la teva empresa?Serveis i suport a l'empresa

PIMES EXEMPLARS

PIMES EXEMPLARS

 

1. Identificació del projecte

Nom del projecte: PIMES EXEMPLARS

Àmbit d'actuació: Impuls de la innovació empresarial de les empreses més dinàmiques de la ciutat.

Repte: Encarar les PIMES Industrials cap a una cultura més innovadora i oberta, que els permeti adaptar amb agilitat els continus canvis tecnològics i competir millor a nivell internacional.

Dirigit: PIMES industrials de 10 a 125 treballadors i que facturen menys de 40 milions d'euros i amb vocació internacional.

Metodologia: Dinamització de clústers i learning by doing.

  1. El concepte de PIMES industrials exemplars

L'estudi empíric ha mostrat que els països més exportadors i industrials del món no són els que tenen més multinacionals, sinó els que tenen un teixit important de PIMES líders a nivell mundial o continental en segments de mercat molt especialitzats o intraindustrials, i que interactuen amb universitats i centres de FP locals que responen a les seves necessitats, la qual cosa les fa poc visibles al gran públic, per això s'anomenen campiones ocultes (Hidden Champions).

Les característiques, la gestió i les metodologies de treball d'aquestes empreses s'han convertit en guies i models d'exemple per a la gestió de PIMES a nivell internacional, d'aquí que nosaltres haguem adoptat el terme PIMES EXEMPLARS.

Les característiques de les campiones ocultes o pimes exemplars són:

  • Base familiar del capital: L'empresa és una missió per la direcció i el model de lideratge és dual, autoritari en visió, valors i objectius; participatiu en la planificació i l'execució d'aquests i en la selecció d'idees i coneixements. La direcció està altament professionalitzada.

  • Llarg termini i objectius ambiciosos: No es basen en la recerca del benefici a curt termini, sinó en el manteniment de la tradició familiar i d'una cultura de proximitat i compromís amb els clients i els proveïdors, en especial els més exigents, que els fa imposar objectius ambiciosos en innovació i qualitat de producte i de servei.

  • Focalització en mercats especialitzats i d'alt valor afegit. Normalment elaboren productes intraindustrials especialitzats o en nínxols de mercats professionals, i aprofundeixen en productes i serveis que donen solucions als reptes del seu mercat.

  • Proximitat al client: estableixen relacions i aliances a llarg termini amb els seus clients, buscant solucions personalitzades. Busquen treballar amb els clients més exigents i innovadors.

  • Internacionalització: Els seus ingressos i beneficis provenen majoritàriament (en més d'un 50% i fins un 95%) de l'exportació.

  • Externalitzen poc la fabricació, la i+d i els processos claus, però cooperen amb altres empreses en allò no essencial, i amb la universitat i centres tecnològics o amb proveïdors tecnològics per trobar solucions, coneixements o recursos tecnològics concrets.

  • Personal d'alt rendiment: Disposen d'una plantilla qualificada que els hi permet resoldre reptes en equip, seleccionada per rigorosa meritocràcia (prop del 20% de la plantilla té estudis superiors), i s'impliquen en la FP dual i la formació continua

  • Innovació continua i avantguarda tecnològica a partir d'una cartera de petits i continus projectes, per tal de millorar, incrementar o substituir els processos, productes i serveis que fan, amb la finalitat de continuar sent líders del mercat i fugir de la competència bada només en el preu.

3. Serveis a les empreses de Granollers Mercat

A Can Muntanyola us ajudem a reflexionar i a estructurar-vos com les pimes exemplars.

Us oferim el suport de consultores expertes en innovació.

Us ajudem a organitzar projectes reptadors per aprendre en equip tot actuant (learning by doing).

Projectes reptadors:

Us presentem experiències i bones pràctiques d'altres pimes del territori.

Us acompanyem en la recerca de recursos públics i privats per aconseguir-ho i organitzem projectes reptadors per aprendre tot actuant (learning by doing).

Organitzem trobades d'empreses que faciliten fer xarxa de contactes.

(enllaç a la documentació de les trobades realitzades)

4. Links interès

http://www.pimesexemplars.com/

http://anellaindustrial.cat/

http://accio.gencat.cat/cat/estrategia-empresarial/clusters/inici.jsp

http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/connexio/tecnio/index.jsp

Per participar-hi poseu-vos en contacte a l'adreça jpla@ajuntament.granollers.cat o trucant al 93 861 47 83.